Jäckvik insynades som bruksnybygge av Gruvbolaget i Nasafjäll 1779. Den som bosatte sig här

fick skattefrihet och slapp bli uttagen i krig men skulle i gengäld forsla malmen från silvergruvan
vid norska gränsen ner till den svenska kusten.

Någon anstormning av nybyggare märktes inte, men i slutet av 1700-talet bosatte sig
Carl Laestadius
med sin fru här. Paret bodde några år i Jäckvik och sonen
Lars Levi Laestadius föddes här år 1800. Han blev präst, vetenskapsman och
grundare av Lestadianismen. Den lestadianska rörelsen finns idag

representerad över hela världen.

 

Johan Håman och hans hustru Sara Greta Gabrielsdotter, ett par från Skellefteåtrakten köpte hemmanet för 50 riksdaler 1840 och flyttade hit då de hört talas om det enastående fisket. Därefter har byn aldrig varit öde. Som mest har byn haft ett hundratal bofasta. Idag stannar siffran under 30 personer. I gengäld finns här långt över 100 fritidshus som bebos mer eller mindre året runt. Därmed är befolkningen nu större än vad som syns i statistiken.
Silvervägen och närheten till Norge gör att vi idag har många norska stugägare och besökare.

Tillsammans med övriga som kommer från när och fjärran ger de oss förutsättningar för en bra service i förhållande

till antalet bofasta.