NJUNIK-TJÄNNA

är en handikappanpassad fisketjärn med vindskydd, eldplatser,

gångstigar och fiskebryggor lätt tillgänglig intill Silvervägen,

2 km väster om Jäckvik mot Norge.

Detta är bysamfällighetens eget bidrag till fiskevårdande åtgärder i området.

 

Här kan du fånga röding, öring, sik, gädda och abborre.

Fiskekort köpes enklast via Swish, eller hos Handlar'n i Jäckvik.

 

Följande regler gäller:
Ett dygns fiskekort i Njunik-tjänna kostar 50 kr SEK och ger rätt att ta upp max tre ädelfiskar (öring och röding). Kortet är personligt och gäller även barn under 15 år i innehavarens sällskap.
Fiskekortet medger rätt till fiske från land med handredskap. Det är förbjudet att använda garnredskap, utter, ståndkrokar, långrev eller släplina med mer än tre krokar. Bestämmelserna i allmän och lokal fiskestadga ska följas. På anmodan av polis, fisketillsyningsman eller delägare i bysamfällighetsföreningen ska fiskekortet eller Swishkvittot uppvisas.

Använder du Swish: Betala 50:- till Swish 123 319 97 59 och ange ditt namn och fiskedatum med klockslag som    meddelande.

 

ÖVRIGT FISKE

För den som vill ha mera vatten att välja på finns Arjeplogskortet som

säljs bland annat hos Handlar'n i Jäckvik.