Tänk på att inom byggnadsplanelagt område (byn) råder
generellt skoterförbud.
Från förbudet undantas endast isbelagd sjö, markerad
skoterled och egen tomt. Vi kör inte skoter på vägarna.
Visa särskild hänsyn till de rådjur och renar som
vistas i eller i närheten av byn.
De har ofta svårt att ta sig fram i den djupa snön.